Tabivere perearst

Tasulised teenused
Vaktsineerime tasuliste ja riikliku kalendrisse kuluvate vaktsiinidega
Vaktsineerime tasuliste ja riiklikult rahastatud vaktsiinidega

 HINNAKIRI alates 01.07.2020

Vaktsineerimine- riikliku kava vaktsiiniga tasuta. Kavavälise vaktsiini soetab patsient ja lisandub pereõe vastuvõtu hind. Gripi vastu 2020-2021 hooajal vaktsineerimine lõppenud . Puukentsefaliidi vastu 30.00 EUR.

Kinesioteipimine väike<1m 6EUR;  suur >1m   9 EUR

Koduvisiiditasu nimistu patsiendile                  arst 5.00 EUR; õde 4.00 EUR

Perearsti esmane vastuvõtt  võõra nimistu või kindlustamata patsiendile 25.00 EUR (lisandub uuringute tasu)

Perearsti korduv vastuvõtt, telefoni/e-kirja konsultatsioon, retsepti kordamine
 võõra nimistu või kindlustamata patsiendile 15.00 EUR (lisandub uuringute tasu)

Pereõe vastuvõtt või/ja protseduurid  võõra nimistu või kindlustamata patsiendile 7.00 EUR

Tervisekontroll ja tõend autojuhile, relvaloa taotlejale, päästeametnikule,                                                                 abi- politseinikule 25.00 EUR

Tõend parkimiskaardi saamiseks 2.00 EUR

Dokumendi duplikaat (kaotatud saatekiri, tõend, haigusleht j.m.s) 2.00 EUR/lehekülg

Paberprint, paberpaljundus (nt. sõidukijuhi ankeet, sõidukijuhi tõendiotsus, ravi- ja dieetjuhised, m.s.)    0,20 EUR/lehekülg

Lapse ja õpilase tervisetõend (lastelaagrisse, tõend kutsekooli või kõrgkooli                                                                                                          astumiseks) 2.00 EUR

Tervisetõend (toidukäitlejatele,loomapidajatele)koos soolehaiguste uuringuga 50.00

Muu meditsiiniline tõend (töökohta, kindlustusele, tollile, ravimametile) eesti keeles 7.00 EUR/lehekülg (lisandub  tõendamiseks vajalike  uuringute tasu)

Muu meditsiiniline tõend võõrkeeles 9.00 EUR/lehekülg (töökohta,kindlustusele, tollile) 

Nebulisaatori kodulaenutus 2.50 EUR/päev

Leppetrahv arstile registreerunud ja ilmumata jätnud patsiendile 5.00 EUR. Vastuvõtu ärajätmisest palun teatada vähemalt 2h ette.

Pulsoksümeetria (uneapnoe skriininguuring) 15.00

Laborianalüüsid ja uuringud patsiendi soovil ilma meditsiinilise vajaduseta (lisandub vähemalt 1 arsti/õe vastuvõtuhind et uuringu või analüüsi teostada ja konsulteerida tulemuse üle):

  • Uriini analüüs,veresuhkur, erütrotsüütide sette 2.00  EUR

  • Vere kliiniline analüüs automaatanalüsaatoriga, CRV; 3.50 EUR

  • EKG 10.00 EUR

  • Teised uuringud patsiendi soovil: arsti ja/või õe vastuvõtu hind 25/7 EUR + analüüside ja uuringute hind vastavalt Eesti Haigekassa hinnakirjale (www.haigekassa.ee)